3 dôvody, prečo pravidelne čistiť fasádu

3 dôvody, prečo pravidelne čistiť fasádu 

by spravca

So znečistenou fasádou máva problém nejedna domácnosť. Nielenže so sebou prináša neestetický vzhľad budovy, ale aj rôzne riziká, ktorých si je málokto vedomý.

Pozrite sa s nami na 3 dôvody, prečo pravidelne čistiť fasádu a začnite sa o ňu starať tak, ako si zaslúži.

1. dôvod: Trvalé poškodenie fasády

Možno ste nad znečistenou fasádou už nejedenkrát mávli rukou. V skutočnosti však môžete jej umytím predísť závažným problémom ako sú popraskaná omietka či narušená štruktúra.

Ak fasádu svojej bytovky nebudete pravidelne čistiť, organizmy, ktoré na nej žijú, ju budú postupne rozožierať. Vzniknú tak trhliny, do ktorých sa dostane voda. Tá v zime zamrzne a praskliny ešte zväčší. Čistením fasády bytovky predídete jej trvalému poškodeniu, a tým aj vysokej investícii do jej opravy.

Pred čistením fasády bytovky

Pred čistením fasády bytovky

2. dôvod: Zdravie

Nemusí sa to zdať, no organizmy, ktoré sa na znečistenej fasáde vyskytujú, sú škodlivé pre vaše zdravie.

Medzi najčastejších vinníkov patria plesne, machy a lišajníky. Tie vypúšťajú spóry, ktoré sa dostávajú do interiéru a organizmus proti nim musí bojovať. Vznikajú tak rôzne alergie či respiračné ťažkosti, proti ktorým sa dá účinne bojovať iba jedným spôsobom – odstránením alergénov.

Čistením fasády od machu sa tak zbavíte nielen zelených povlakov, ale získate aj šancu na zdravšie bývanie.

3. dôvod: Hodnota nehnuteľnosti 

Či sa už plánujete odsťahovať, alebo jednoducho chcete svoj byt prenajímať, čistenie fasády od machu a ďalších organizmov značne zvýši cenu vašej nehnuteľnosti. Čistením fasády bytovky tak dosiahnete nielen estetický vzhľad a zníženie rizika respiračných ochorení, ale aj finančný zisk.

Pred čistením fasády bytovky

Pred čistením fasády bytovky

Na koho sa pri čistení fasády bytovky obrátiť?

Na Slovensku sa čisteniu fasád od machu a iných parazitov a poloparazitov venuje niekoľko firiem. Ak vám však záleží na životnom prostredí, mali by ste si na čistenie fasády bytovky vybrať spoločnosť, ktorá vaše presvedčenie zdieľa.

Je ňou Bomba Fasáda, ktorá upustila od chemikálií a na čistenie fasády of machu, plesní a lišajníkov používa 100 %-ne rozložiteľný ekologický roztok, ktorý nemá negatívny dopad na okolie a zároveň účinne odstráni nečistoty.

Navyše sa pri Bomba Fasáde nemusíte obávať skrytých poplatkov, pretože namiesto vysokotlakových čističov používa iba valčeky a štetce.

Koľko stojí čistenie fasády bytovky?

Čistenie fasády od machu a iných organizmov je investíciou, ktorá závisí od veľkosti čistenej plochy, miery znečistenia, členitosti teré

Výhodou pri čistení fasády bytového domu je však to, že sa cena rozpočíta medzi všetkých majiteľov a tak sú od prehnane vysokých nákladov odbremenení.

 

You may also like