Abstrakt a anotácia v bakalárskej práci a rozdiely medzi nimi

by spravca

Mnoho študentov má problémy rozlíšiť, aký je rozdiel medzi anotáciou a abstraktom. A tak sa pre nich písanie diplomovky aj bakalárky stáva obrovským strašiakom.

Pritom stačí málo, rozlíšiť abstrakt od anotácie a obom častiam záverečnej práce dobre porozumieť.

Základné rozdiely medzi abstraktom a anotáciou v bakalárskej práci

Základná otázka teda znie: Ako písať bakalársku prácu, keď nemáme jasno v tom, čo je abstrakt a čo anotácia?

Tak si ho raz a navždy urobme. Vedzte, že základným rozdielom medzi nimi je to, že abstrakt obsahuje spôsob riešenia, použité metódy alebo výsledky výskumu, zatiaľ čo anotácia nič z toho neobsahuje. Anotácia je totiž iba krátkym popisom práce v rozsahu niekoľkých viet.

Čo všetko má abstrakt obsahovať?

Abstrakt, inak aj referát, je krátkym popisom diplomovej či bakalárskej práce a jej obsahu. Jeho cieľom je, aby čitateľ po jeho prečítaní vedel, či si má danú prácu prečítať celú, alebo ani nie.

Okrem popisu jednotlivých kapitol by mal abstrakt obsahovať ciele, metodiku a výsledky výskumu danej práce. Nemal by chýbať záver.

Pokiaľ ide o rozsah abstraktu, nemalo by ísť o príliš dlhý text. Odporúčania sú zmestiť sa do asi 250 až 500 slov, pravdaže líši sa to aj od druhu práce, v práci seminárnej celkom postačí abstrakt o veľkosti 100 slov.

Vo väčšine prípadov sa abstrakt umiestňuje na začiatok práce pred samotný obsah. Do abstraktu sa nedávajú obrázky, grafy ani symboly.

A čo s resumé v bakalárskej práci?

Aby ste mali celkom jasno, povedzme si ešte jednu vec. V záverečnej práci sa totiž môže vyskytnúť aj resumé, ktoré je veľmi podobné abstraktu, ale líši sa v tom, že obsahuje len tie najdôležitejšie informácie a zistenia. Resumé teda slúži predovšetkým na lepšie zorientovanie sa v texte práce.

Snáď už si abstrakt s anotáciou, ani s resumé nebudete nikdy mýliť a písanie bakalárky vám pôjde viac od ruky.

 

 

You may also like