Podstatné zmeny v dani z príjmov platné od roku 2017

by spravca

Rok 2017 je bohatý na zmeny v dani z príjmov, čo je rozhodne oblasť, ktorá zaujíma každú samostatne zárobkovo činnú osobu. Už ste sa v nich stihli zorientovať? Ak ešte celkom nie, tu je výber niekoľkých podstatných zmien v daniach z príjmov…

Zvýšenie paušálnych výdavkov

Pozitívnou zmenou tohto roka je, že paušálne výdavky pre živnostníkov, ako aj iných podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby sa zvýšili. Percentuálna sadzba vzrástla zo 40 % na 60 %. Taktiež došlo k zrušeniu mesačného limitu, ktorý bol vo výške 420 eur a zaviedol sa jednotný ročný limit 20 000 eur. K paušálnym výdavkom bude možné prirátať aj zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Nové pravidlá už síce platia, avšak uplatnia sa až v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré sa bude podávať v budúcom roku.

Pokles dane z príjmov, ktorý poteší všetkých právnikov

Rok 2017 prináša zmeny aj v dani z príjmu právnických osôb, ktorá poklesne z doterajších 22 % na 21 %. Nižšiu sadzbu dane však budú môcť firmy a iné právnické osoby použiť najskôr za zdaňovacie obdobie po 1. januári 2017.

Čo s daňovými licenciami?

Pokiaľ ide o daňové licencie, tie sa budú za rok 2017 a zdaňovacie obdobie končiace v roku 2018 platiť posledný raz. O vzniknuté rozdiely zaplatených daňových licencií, ktoré budú prevyšovať sumu daňovej povinnosti, bude možné v budúcnosti znížiť daňovú povinnosť, ktorá bude prevyšovať sumu daňovej licencie, ktorá by sa uplatnila v danom roku.

Vyššie pokuty za nezrovnalosti v daniach

Pozor aj na ďalšiu zmenu platnú už v tomto roku. Daňové úrady budú môcť uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške, a to v prípadoch, že sa ukáže snaha o netransparentnú optimalizáciu daní. Vyššie pokuty hrozia predovšetkým za dorubenie dane alebo rozdielu dane.

Tých zmien je pravdaže omnoho viac, preto je v záujme každého dobre si ich naštudovať, aby ste sa pri podávaní daňového priznania vyhli neželaným problémom. Alebo sa spoľahnite na dobrého účtovníka, ktorý je v daniach ako doma.

 

 

 

You may also like