Skladové priestory a bezpečnosť zamestnancov

by spravca

Pre správne fungovanie podniku musí každý majiteľ podniku zabezpečiť dobré skladové priestory, v ktorých bude skladovať výrobky a materiál potrebný na výrobu finálneho produktu. Aby však sklad fungoval bez najmenších komplikácii, je dôležité ho zariadiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť žiadneho zamestnanca. Čo teda robiť, aby ste mali bezpečné skladové priestory?

Usporiadanie skladových regálov

Usporiadanie skladových priestorov by malo zodpovedať stanoveným predpisom. Treba si uvedomiť, že nie každý skladový priestor je rovnakej veľkosti. Jedna firma disponuje veľkým skladovým priestorom s menším počtom skladových regálov a naopak, druhá firma môže disponovať veľkými skladovými priestormi s väčším počtom skladových regálov. Usporiadanie skladových priestoroch musí byť také, aby nespomaľovalo príjem/ výdaj produktov a aby neohrozovalo zdravie každého, kto sa v sklade nachádza.

Prenášanie tovaru

Pri premiestňovaní tovaru je potrebné, aby váš sklad mal dostatok vysokozdvižných vozíkov. Vysokozdvižný vozík musí byť plne funkčný, ľahko ovládateľný a pravidelne servisovaný. V opačnom prípade len ťažko môžete zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov.

Vynikajúcou možnosťou pre podnikateľov, ktorí potrebujú alebo chcú ušetriť a zároveň nechcú zanedbať starostlivosť o svojich zamestnancov, sú jazdené vozíky. Sú v dobrom stave, nie sú drahé a hlavne – sú plne funkčné.

Nezanedbajte starostlivosť o svojich zamestnancov. Veď predsa spokojný zamestnanec je pre firmu najdôležitejší.

You may also like